Vi mạch tích hợp / Memory /

Serial Flash

Sắp xếp sản phẩm:
MX25L8006EM2I-12G

Bán lẻ: 10,000 Đ

W25Q128JVSIQ SOP-8

Bán lẻ: 25,000 Đ

W25Q80BVSIG

Bán lẻ: 6,000 Đ

W25Q16BVSIG

Bán lẻ: 9,300 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI