Vi mạch tích hợpMemory

Serial Flash

Sắp xếp sản phẩm:
M25P16-VMN6TP

Bán lẻ: 29,000₫

MX25L6445EM2I-10G

Bán lẻ: 20,000₫

K9F1G08U0B-PIB0

Bán lẻ: 120,000₫

W25Q64FWZPIG WSON-8 chính hãng

Bán lẻ: 25,000₫

MX25L3206EM2I-12G

Bán lẻ: 11,000₫

MX25L8006EM2I-12G

Bán lẻ: 10,000₫

W25Q80BVSIG

Bán lẻ: 6,000₫

W25Q16BVSIG

Bán lẻ: 7,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI