Tin tức
Vi mạch tích hợpDriver

MOSFET & Power Driver

Sắp xếp sản phẩm:
IR2125S SOIC16

Bán lẻ: 22,000₫

FAN7710 DIP-8

Bán lẻ: 35,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI