Vi mạch tích hợpDriver

MOSFET & Power Driver

Sắp xếp sản phẩm:
IR2125S SOIC-16

Bán lẻ: 22,000 Đ

FAN7710 DIP-8

Bán lẻ: 35,000 Đ

IR2184SPBF SOP-8

Bán lẻ: 19,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI