Vi mạch tích hợp / Driver /

LED Drivers

Sắp xếp sản phẩm:
TPS61169DCKR SC70-5

Bán lẻ: 5,500 Đ

TM1639 SOP-24 chính hãng

Bán lẻ: 7,000 Đ

TM1638 SOP-28

Bán lẻ: 6,000 Đ

MAX7219CNG

Bán lẻ: 12,000 Đ

MBI5026GF

Bán lẻ: 7,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI