Tin tức
Vi mạch tích hợpDriver

LED Drivers

Sắp xếp sản phẩm:
MIC3203YM-TR SOIC-8

Bán lẻ: 12,000₫

BP2865E DIP-7

Bán lẻ: 4,000₫

BP2866D SOP-7

Bán lẻ: 10,000₫

TM1650 SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 2,200₫

TM1650 DIP-16 chính hãng

Bán lẻ: 4,000₫

TPS61169DCKR SC70-5

Bán lẻ: 15,000₫

TM1639 SOP-24 chính hãng

Bán lẻ: 7,000₫

TM1638 SOP-28

Bán lẻ: 6,800₫

MAX7219CNG

Bán lẻ: 12,000₫

MBI5026GF

Bán lẻ: 7,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI