Tin tức
Vi mạch tích hợpDriver

Gate Drivers

Sắp xếp sản phẩm:
TD62308APG IC DRIVER 4/0 16DIP

Bán lẻ: 22,000₫

IR2110S SOP-16

Bán lẻ: 36,000₫

ZXGD3003E6TA

Bán lẻ: 21,000₫

UCC27324DGNR

Bán lẻ: 22,000₫

BTS7811K

Bán lẻ: 42,000₫

VN5T016AH-E

Bán lẻ: 21,000₫

VN5E010AH

Bán lẻ: 21,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI