Vi mạch tích hợp /

Driver

Sắp xếp sản phẩm:
TM1638 SOP-28 chính hãng

Bán lẻ: 6,000 Đ

FAN7710 DIP-8

Bán lẻ: 35,000 Đ

IR2184SPBF SOP-8

Bán lẻ: 19,000 Đ

MAX7219CNG

Bán lẻ: 12,000 Đ

ULN2803AG

Bán lẻ: 3,800 Đ

L6205PD

Bán lẻ: 180,000 Đ

TB6560AHQ

Bán lẻ: 15,000 Đ

MBI5026GF

Bán lẻ: 7,000 Đ

ULN2003A SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 3,500 Đ

L293D DIP-16

Bán lẻ: 8,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI