Vi Điều Khiển

Texas Instruments

Sắp xếp sản phẩm:
CC2592RGVR

Bán lẻ: 20,000 Đ

CC2530F128RHAT

Bán lẻ: 50,000 Đ

MSP430FW427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 85,000 Đ

MSP430F427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 83,000 Đ

MSP430F2618

Bán lẻ: 24,500 Đ

CC2531F256RHAT

Bán lẻ: 65,000 Đ

ADE7566ASTZF16

Bán lẻ: 90,000 Đ

CC2541F256RHAR

Bán lẻ: 80,000 Đ

MSP430F5528

Bán lẻ: 27,000 Đ

MSP430F5172

Bán lẻ: 54,000 Đ

MSP430F2132

Bán lẻ: 33,000 Đ

CC2530F256RHAT

Bán lẻ: 55,000 Đ

MSP430F169

Bán lẻ: 85,000 Đ

MSP430F5510

Bán lẻ: 76,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI