Sắp xếp sản phẩm:
STM32F405RGT6

Bán lẻ: 99,000 Đ

STM32L431CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 78,000 Đ

STM32F103RCT6

Bán lẻ: 32,000 Đ

STM32L432KCU6

Bán lẻ: 130,000 Đ

STM32F103CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 90,000 Đ

STM32F103VET7

Bán lẻ: 150,000 Đ

STM32F429ZIT6

Bán lẻ: 270,000 Đ

STM32F042F4P6

Bán lẻ: 34,000 Đ

STM32F100C6T6B

Bán lẻ: 32,000 Đ

STM32F030C8T6

Bán lẻ: 21,700 Đ

STM32F103RDT6 chính hãng

Bán lẻ: 45,000 Đ

STM32F107RCT6

Bán lẻ: 80,000 Đ

STM32F103VCT6 chính hãng

Bán lẻ: 65,000 Đ

STM32F103ZET6

Bán lẻ: 92,000 Đ

STM32F107VCT6 chính hãng

Bán lẻ: 95,000 Đ

STM32F207VET6

Bán lẻ: 113,300 Đ

STM32F407VET6 chính hãng

Bán lẻ: 150,000 Đ

STM32F103RET6

Bán lẻ: 78,600 Đ

STM32F101VBT6

Bán lẻ: 48,000 Đ

STM32F103R8T6 chính hãng

Bán lẻ: 70,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI