Đại diện phân phối

Sản phẩm phần cứng

Module

Vi Điều Khiển

Cảm biến

IC

Linh kiện cơ bản

Phụ kiện & Dụng cụ

STMicroelectronics

Sắp xếp sản phẩm:
STM32F030C8T6

Bán lẻ: 21,700 Đ

32bit ARM Cortex M0 Microcontroller

 

48MHz, 64 kB Flash, 48-Pin LQFP

STM8L151K4T6

Bán lẻ: 25,100 Đ

8bit STM8 Microcontroller, 16MHz,

 

1 kB, 16 kB Flash, 32-Pin LQFP

STM8L051F3P6

Bán lẻ: 16,800 Đ

8bit STM8 Microcontroller

 

16MHz, 8 kB Flash, 20-pin TSSOP

STM8S005K6T6C

Bán lẻ: 15,000 Đ

8bit STM8 Microcontroller

 

16MHz, 32 kB Flash, 32-pin LQFP

STM8S105K4T6C

Bán lẻ: 15,300 Đ

8bit STM8 Microcontroller

 

16MHz, 1024 B, 16 kB Flash, 32-pin LQFP

STM8S003K3T6C

Bán lẻ: 11,300 Đ

8bit STM8 Microcontroller

 

16MHz, 8 kB Flash, 32-pin LQFP

STM8S903K3T6C

Bán lẻ: 12,700 Đ

8bit STM8 Microcontroller

 

16MHz, 640 B, 8 kB Flash, 32-pin LQFP

STM8L152C6T6

Bán lẻ: 32,100 Đ

8bit STM8 Microcontroller

 

16MHz, 1 kB, 32 kB Flash, 48-pin LQFP

STM32F103RDT6

Bán lẻ: 78,000 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 384 kB Flash, 64-pin LQFP

STM32F107RCT6

Bán lẻ: 88,900 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 256 kB Flash, 64-pin LQFP

STM32F103VCT6

Bán lẻ: 59,600 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 256 kB Flash, 100-pin LQFP

STM32F103ZET6

Bán lẻ: 95,200 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 512 kB Flash, 144-pin LQFP

STM32F107VCT6

Bán lẻ: 78,800 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 256 kB Flash, 100-pin LQFP

STM32F207VET6

Bán lẻ: 113,300 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

120MHz, 512 kB Flash, 100-pin LQFP

STM32F407VET6

Bán lẻ: 132,700 Đ

32bit ARM Cortex M4F Microcontroller

 

168MHz, 1024 kB Flash, 100-pin LQFP

STM32F103RET6

Bán lẻ: 78,600 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 512 kB Flash, 64-pin LQFP

STM32F101VBT6

Bán lẻ: 48,000 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

36MHz, 128 kB Flash, 100-pin LQFP

STM32F103R8T6

Bán lẻ: 43,800 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 64 kB Flash, 64-pin LQFP

STM32F105VCT6

Bán lẻ: 78,800 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 256 kB Flash, 100-pin LQFP

STM32F103V8T6

Bán lẻ: 48,800 Đ

32bit ARM Cortex M3 Microcontroller

 

72MHz, 64 kB Flash, 100-pin LQFP

Yêu cầu báo giá

Vui lòng nhập đầy đủ họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại.
Danh sách linh kiện
Chọn file đính kèm

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

SIM808

650,000 đ

690,000 đ

STM32F7 Discovery

1,500,000 đ

0 đ

HC-05

85,000 đ

115,000 đ

USB-ISP

75,000 đ

90,000 đ

ATmega16 -16AI

45,000 đ

52,000 đ

ATmega128-16AI

70,000 đ

90,000 đ

NGHIÊN CỨU

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI