Vi Điều Khiển

STMicroelectronics

Sắp xếp sản phẩm:
STM32F767VGT6

Bán lẻ: 330,000 Đ

STM32G030C8T6

Bán lẻ: 28,000 Đ

STM32F103RDT6

Bán lẻ: 85,000 Đ

STM32L151C8T6TR chính hãng

Bán lẻ: 52,000 Đ

STM32F303CBT6 chính hãng

Bán lẻ: 55,000 Đ

STM32F103R6T6 chính hãng

Bán lẻ: 75,000 Đ

STM32F405RGT6

Bán lẻ: 99,000 Đ

STM32L431CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 78,000 Đ

STM32F103RCT6

Bán lẻ: 32,000 Đ

STM32L432KCU6

Bán lẻ: 130,000 Đ

STM8S105C4T6 LQFP-48

Bán lẻ: 18,000 Đ

STM32F103CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 90,000 Đ

STM32F103VET7

Bán lẻ: 150,000 Đ

STM32F429ZIT6

Bán lẻ: 270,000 Đ

STM8S103K3T6C

Bán lẻ: 11,500 Đ

STM32F100C6T6B

Bán lẻ: 32,000 Đ

STM32F030C8T6

Bán lẻ: 21,700 Đ

STM8L151K4T6

Bán lẻ: 28,000 Đ

STM8L051F3P6

Bán lẻ: 16,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI