Vi Điều Khiển /

STMicroelectronics

Sắp xếp sản phẩm:
STM32F405RGT6

Bán lẻ: 99,000 Đ

STM32L431CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 78,000 Đ

STM32F103RCT6

Bán lẻ: 32,000 Đ

STM32L432KCU6

Bán lẻ: 130,000 Đ

STM8S105C4T6 LQFP-48

Bán lẻ: 18,000 Đ

STM32F103CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 90,000 Đ

STM32F103VET7

Bán lẻ: 150,000 Đ

STM32F429ZIT6

Bán lẻ: 270,000 Đ

STM8S103K3T6C

Bán lẻ: 11,500 Đ

STM32F042F4P6

Bán lẻ: 34,000 Đ

STM32F100C6T6B

Bán lẻ: 32,000 Đ

STM32F030C8T6

Bán lẻ: 21,700 Đ

STM8L151K4T6

Bán lẻ: 25,100 Đ

STM8L051F3P6

Bán lẻ: 16,800 Đ

STM8S005K6T6C

Bán lẻ: 15,000 Đ

STM8S105K4T6C LQFP32

Bán lẻ: 16,500 Đ

STM8S003K3T6C LQFP32 chính hãng

Bán lẻ: 12,500 Đ

STM8S903K3T6C

Bán lẻ: 12,700 Đ

STM8L152C6T6

Bán lẻ: 32,100 Đ

STM32F103RDT6 chính hãng

Bán lẻ: 45,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI