STMicroelectronics

Sắp xếp sản phẩm:
STM32F429ZIT6

Bán lẻ: 270,000 Đ

STM8S103K3T6C

Bán lẻ: 11,500 Đ

STM32F042F4P6

Bán lẻ: 34,000 Đ

STM32F100C6T6B

Bán lẻ: 32,000 Đ

STM32F030C8T6

Bán lẻ: 21,700 Đ

STM8L151K4T6

Bán lẻ: 25,100 Đ

STM8L051F3P6

Bán lẻ: 16,800 Đ

STM8S005K6T6C

Bán lẻ: 15,000 Đ

STM8S105K4T6C

Bán lẻ: 16,500 Đ

STM8S003K3T6C

Bán lẻ: 11,300 Đ

STM8S903K3T6C

Bán lẻ: 12,700 Đ

STM8L152C6T6

Bán lẻ: 32,100 Đ

STM32F103RDT6

Bán lẻ: 78,000 Đ

STM32F107RCT6

Bán lẻ: 88,900 Đ

STM32F103VCT6

Bán lẻ: 59,600 Đ

STM32F103ZET6

Bán lẻ: 95,200 Đ

STM32F107VCT6

Bán lẻ: 65,000 Đ

STM32F207VET6

Bán lẻ: 113,300 Đ

STM32F407VET6

Bán lẻ: 132,700 Đ

STM32F103RET6

Bán lẻ: 78,600 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI