Đại diện phân phối

Sản phẩm phần cứng

Module

Vi Điều Khiển

Cảm biến

IC

Linh kiện cơ bản

Phụ kiện & Dụng cụ

AVR

Sắp xếp sản phẩm:
ATmega328P-AU

Bán lẻ: 38,600 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

20MHz, 1 kB, 32 kB Flash, 32-pin TQFP

ATmega128-16AU

Bán lẻ: 23,000 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 128 kB, 4 kB Flash, 64-pin TQFP

ATmega16A-AU

Bán lẻ: 20,700 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 16 kB, 512 B Flash, 44-pin TQFP

ATmega16A-PU

Bán lẻ: 43,800 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 16 kB, 512 B Flash, 40-pin PDIP

ATmega8L-8AU

Bán lẻ: 18,500 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

8MHz, 512 B, 8 kB Flash, 32-pin TQFP

ATmega8L-8PU

Bán lẻ: 20,000 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

8MHz, 512 B, 8 kB Flash, 28-pin PDIP

ATmega328P-PU

Bán lẻ: 41,000 Đ

8-bit Microcontrollers - MCU AVR

 

32K FLASH / 1K EE / 2K SRAM / 20MHz

ATtiny12-8SI

Bán lẻ: 12,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

1 Kbytes Flash, 64 Bytes EEPROM

6 I/O, 01 Timer, 01 Comparator, ...

Operating Voltage: 4.0V - 5.5V

ATmega8515 -16AI ...

Bán lẻ: 85,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 512 Bytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

35 I/O, 02 Timer, 01 Comparator, 01 UART, 01 SPI ...

ATtiny2313-20SI

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

2 Kbytes Flash, 0.12 Kbytes SRAM, 128 Bytes EEPROM

18 I/O, 01 UART, 02 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V 

ATmega8515-16PI

Bán lẻ: 85,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 512 Bytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

35 I/O, 02 Timer, 01 Comparator, 01 UART, 01 SPI ...

ATtiny12-8PI

Bán lẻ: 12,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

1 Kbytes Flash, 64 Bytes EEPROM

6 I/O, 01 Timer, 01 Comparator, ...

Operating Voltage: 4.0V - 5.5V

ATtiny2313-20PI

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

2 Kbytes Flash, 0.12 Kbytes SRAM, 128 Bytes EEPROM

18 I/O, 01 UART, 02 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V 

ATmega8-16PI

Bán lẻ: 25,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 01 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

23 I/O, 01 UART, 01 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ATmega128-16AI

Bán lẻ: 70,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

128 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 4096 Bytes EEPROM

53 I/O, 02 UART, 02 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V 

ATmega16 -16AI

Bán lẻ: 45,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

16 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

32 I/O, 3 Timer, 1 Comparator, 1 ADC, 1 UART, 1 SPI, 1 I2C ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ATmega16 -16PI

Bán lẻ: 52,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

16 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

32 I/O, 3 Timer, 1 Comparator, 1 ADC, 1 UART, 1 SPI, 1 I2C ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ATmega8 -16AI

Bán lẻ: 34,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

23 I/O, 3 Timer, 1 Comparator, 1 ADC, 1 UART, 1 SPI, 1 I2C ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

Yêu cầu báo giá

Vui lòng nhập đầy đủ họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại.
Danh sách linh kiện
Chọn file đính kèm

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

SIM808

650,000 đ

690,000 đ

STM32F7 Discovery

1,500,000 đ

0 đ

HC-05

85,000 đ

115,000 đ

USB-ISP

75,000 đ

90,000 đ

ATmega16 -16AI

45,000 đ

52,000 đ

ATmega128-16AI

70,000 đ

90,000 đ

NGHIÊN CỨU

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI