Sản phẩm phần cứng

Mạch nạp/debugger

Sắp xếp sản phẩm:
XDS100 V3 - JTAG

Bán lẻ: 950,000₫

89S/AVR LC-01

Bán lẻ: 60,000₫

ST-LINK/V2-ST

Bán lẻ: 200,000₫

J-LINK V8

Bán lẻ: 220,000₫

CC-Debugger

Bán lẻ: 410,000₫

PICkit 3

Bán lẻ: 400,000₫

Mạch nạp PICKIT2

Bán lẻ: 245,000₫

Mạch Nạp Zigbee SmartRF04EB

Bán lẻ: 140,000₫

USB to ISP

Bán lẻ: 75,000₫

Mạch nạp ST-LINK V2 Mini

Bán lẻ: 70,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI