Sản phẩm phần cứng

Máy tính nhúng

Sắp xếp sản phẩm:
Orange Pi Development Board 4G-IOT

Bán lẻ: 2,600,000 Đ

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Orange Pi Win

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi Prime

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-A

Bán lẻ: 750,000 Đ

Orange Pi Zero Plus

Bán lẻ: 580,000 Đ

Orange Pi 4G-IOT

Bán lẻ: 1,850,000 Đ

Orange Pi One Plus

Bán lẻ: 780,000 Đ

Orange Pi 2G-IOT

Bán lẻ: 490,000 Đ

BeagleBone Black Wireless

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI