Sắp xếp sản phẩm:
STM8L152 NANO KIT

Bán lẻ: 210,000 Đ

PIC18-ETH

Bán lẻ: 390,000 Đ

STM8S103 MINI KIT

Bán lẻ: 50,000 Đ

STM8S003 MINI KIT

Bán lẻ: 45,000 Đ

STM8S DISCOVERY

Bán lẻ: 290,000 Đ

MSP-EXP430G2

Bán lẻ: 300,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI