Sắp xếp sản phẩm:
MicroUSB MK5P SMD

Bán lẻ: 1,500 Đ

DB15 cái, thẳng, 2 hàng chân

Bán lẻ: 2,300 Đ

DB15 Cái Thẳng

Bán lẻ: 2,500 Đ

HDMI 19P SMD

Bán lẻ: 8,000 Đ

Micro USB

Bán lẻ: 0 Đ

DB9 - F90

Bán lẻ: 2,500 Đ

DB9 - M

Bán lẻ: 1,800 Đ

USB MA Connector

Bán lẻ: 2,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI