Phụ kiện Điện tử / Connectors /

Terminal Block

Sắp xếp sản phẩm:
Cầu đấu KF7.62-3P 7.62mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Cầu đấu KF7.62-2P 7.62mm

Bán lẻ: 1,400 Đ

Cầu đấu KF126-2P 5.08mm

Bán lẻ: 1,400 Đ

Cầu đấu KF301-3P 5.08mm

Bán lẻ: 1,400 Đ

Cầu đấu 3P KF127-3P 5.08mm

Bán lẻ: 1,800 Đ

Cầu đấu 2P KF127-2P 5.08mm

Bán lẻ: 1,400 Đ

Terminal 3P xanh cong

Bán lẻ: 2,800 Đ

2EDG - 5.08mm 12P Cong

Bán lẻ: 8,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI