Phụ kiện Điện tử / Connectors /

SIM Card Holder

Sắp xếp sản phẩm:
MUP-C754 SIM Card Connector

Bán lẻ: 9,500 Đ

SIM Card Holders 47553-2001

Bán lẻ: 14,000 Đ

SIM Card Holder 6+1 Pin

Bán lẻ: 15,000 Đ

Socket Micro Sim 6P Flip

Bán lẻ: 3,800 Đ

Socket Micro Sim 6P Push

Bán lẻ: 11,000 Đ

SIM Card Holder 6P

Bán lẻ: 5,000 Đ

SIM Card Holder 9P PUSH

Bán lẻ: 15,000 Đ

SIM Card Holder MUP-C719

Bán lẻ: 17,000 Đ

SIM Card Holder KF-016

Bán lẻ: 14,500 Đ

SIM Card Holder - C707

Bán lẻ: 5,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI