Phụ kiện Điện tử / Connectors /

Pin-header & Jumper

Sắp xếp sản phẩm:
Header 2x40 2.54mm Đực Thẳng

Bán lẻ: 3,000 Đ

1x40P90 - 2.54mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

1x40P - 2.54mm

Bán lẻ: 800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI