Phụ kiện Điện tử / Connectors /

IDC Socket & Header

Sắp xếp sản phẩm:
Dây bus 8-Pin 2 đầu cái 40cm

Bán lẻ: 12,500 Đ

Cổng HY2.0 4P đực thẳng

Bán lẻ: 1,000 Đ

Cổng HY2.0 3P đực thẳng

Bán lẻ: 900 Đ

Cổng DC3 30Pin 2.54 đực cong

Bán lẻ: 3,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI