Phụ kiện Điện tử / Connectors /

D-Sub Connector

Sắp xếp sản phẩm:
DB15 cái, thẳng, 2 hàng chân

Bán lẻ: 2,300 Đ

DB15 Cái Thẳng

Bán lẻ: 2,500 Đ

DB9 - F90

Bán lẻ: 2,500 Đ

DB9 - M

Bán lẻ: 1,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI