Phụ kiện Điện tử /

Connectors

Sắp xếp sản phẩm:
Jump chốt 2.54mm (10c)

Bán lẻ: 1,000 Đ

Cầu đấu KF7.62-3P 7.62mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Cầu đấu KF7.62-2P 7.62mm

Bán lẻ: 1,400 Đ

Dây bus 8-Pin 2 đầu cái 40cm

Bán lẻ: 12,500 Đ

DLR2180 Optical audio jack

Bán lẻ: 21,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI