Module - Cảm Biến / Power Supply /

Step-Down Switching

Sắp xếp sản phẩm:
Module nguồn MP1584

Bán lẻ: 18,000 Đ

Nguồn DC/DC điều chỉnh 5A

Bán lẻ: 38,000 Đ

Module LM2596S-ADJ

Bán lẻ: 19,000 Đ

Module LM2596S - Display

Bán lẻ: 75,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI