Module - Cảm Biến /

Power Supply

Sắp xếp sản phẩm:
R05-100B

Bán lẻ: 1,450,000 Đ

Nguồn Mornsun URB2405YMD-10WR3

Bán lẻ: 200,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

SCW05B-15

Bán lẻ: 330,000 Đ

Biến áp ZN35135BA 12V-2VA

Bán lẻ: 30,000 Đ

HLK-PM12 12VDC 3W

Bán lẻ: 75,000 Đ

12VDC/400mA - T01

Bán lẻ: 24,000 Đ

12VDC/400mA - T02

Bán lẻ: 24,000 Đ

Module nguồn MP1584

Bán lẻ: 18,000 Đ

Mạch sạc pin TP4056

Bán lẻ: 14,000 Đ

Nguồn 3.3V AMS1117

Bán lẻ: 9,000 Đ

Nguồn DC/DC điều chỉnh 5A

Bán lẻ: 38,000 Đ

HLK-PM01

Bán lẻ: 60,000 Đ

Module LM2596S-ADJ

Bán lẻ: 19,000 Đ

Module LM2596S - Display

Bán lẻ: 75,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI