Module - Cảm Biến /

Driver

Sắp xếp sản phẩm:
Module LED matrix 8x32 MAX7219

Bán lẻ: 95,000 Đ

ULN2003 (kèm theo Step Motor)

Bán lẻ: 90,000 Đ

Module L298N

Bán lẻ: 80,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI