Module - Cảm Biến / Cảm biến /

Nhiệt độ / Độ ẩm / Áp suất

Sắp xếp sản phẩm:
Module cảm biến mưa

Bán lẻ: 18,000 Đ

BMP180

Bán lẻ: 45,000 Đ

Module cảm biến báo cháy

Bán lẻ: 35,000 Đ

DS18B20

Bán lẻ: 24,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI