Module - Cảm Biến / Cảm biến /

Khoảng cách / Siêu âm

Sắp xếp sản phẩm:
Nắp che quang học cho VL53L1

Bán lẻ: 30,000 Đ

VL53L1CXV0FY/1

Bán lẻ: 135,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI