Module - Cảm Biến / Cảm biến /

Hall / Dòng điện

Sắp xếp sản phẩm:
ACHS-7122-000E

Bán lẻ: 85,000 Đ

TLE4997E2

Bán lẻ: 33,000 Đ

DRV5032AJDBZR

Bán lẻ: 9,500 Đ

Cảm biến Hall A3144 TO92

Bán lẻ: 3,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI