Module - Cảm Biến / Cảm biến /

Chuyển động / Vị trí

Sắp xếp sản phẩm:
BS813A-1 SOP-8

Bán lẻ: 9,000 Đ

TTP226-809SN

Bán lẻ: 20,000 Đ

BS818A-2

Bán lẻ: 13,000 Đ

TTP223-BA6

Bán lẻ: 2,000 Đ

Cảm biến rung SW-200D

Bán lẻ: 3,500 Đ

Cảm biến rung SW-18010p

Bán lẻ: 4,500 Đ

ADXL345BCCZ

Bán lẻ: 10,000 Đ

Module cảm biến chạm

Bán lẻ: 30,000 Đ

Module cảm biến nghiêng

Bán lẻ: 32,000 Đ

MMA7660

Bán lẻ: 25,000 Đ

LSM303DLHC

Bán lẻ: 100,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI