Module - Cảm Biến / Cảm biến /

Ánh sáng / Hồng ngoại

Sắp xếp sản phẩm:
MPT60363T Phototransistor 0603

Bán lẻ: 2,000 Đ

HLC2701

Bán lẻ: 78,000 Đ

Module đếm Hồng Ngoại

Bán lẻ: 20,000 Đ

Mắt thu hồng ngoại SM0038

Bán lẻ: 4,000 Đ

TSOP1738

Bán lẻ: 2,500 Đ

 ITR9606-F

Bán lẻ: 6,000 Đ

NORPS-12

Bán lẻ: 12,000 Đ

Quang trở CDS GL5537 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI