Module - Cảm Biến /

Cảm biến

Sắp xếp sản phẩm:
BS818A-2

Bán lẻ: 13,000 Đ

TTP223-BA6

Bán lẻ: 2,000 Đ

Cảm biến Hall A3144 TO92

Bán lẻ: 3,800 Đ

Module cảm biến âm thanh

Bán lẻ: 13,000 Đ

HLC2701

Bán lẻ: 78,000 Đ

Cảm biến rung SW-200D

Bán lẻ: 3,500 Đ

Cảm biến rung SW-18010p

Bán lẻ: 4,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI