Module - Cảm Biến /

Cảm biến

Sắp xếp sản phẩm:
Quang trở GL5528 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Nắp che quang học cho VL53L1

Bán lẻ: 30,000 Đ

DS18B20

Bán lẻ: 30,000 Đ

MPT60363T Phototransistor 0603

Bán lẻ: 2,000 Đ

ACHS-7122-000E

Bán lẻ: 85,000 Đ

TLE4997E2

Bán lẻ: 33,000 Đ

VL53L1CXV0FY/1

Bán lẻ: 135,000 Đ

DRV5032AJDBZR

Bán lẻ: 9,500 Đ

BS813A-1 SOP-8

Bán lẻ: 9,000 Đ

TTP226-809SN

Bán lẻ: 20,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI