Cảm biến - Module

Interface Converter

Sắp xếp sản phẩm:
USB to TTL CH340G Version 2.2

Bán lẻ: 42,000 Đ

USB to TTL CP2102

Bán lẻ: 36,000 Đ

W5100 Module Ethernet

Bán lẻ: 150,000 Đ

DP83848 Ethernet Board

Bán lẻ: 270,000 Đ

PCI-E Serial Card PCIe

Bán lẻ: 3,000,000 Đ

Ethernet LAN8720

Bán lẻ: 75,000 Đ

Ethernet DP83848 Module

Bán lẻ: 180,000 Đ

Dây chuyển đổi USB to UART

Bán lẻ: 30,000 Đ

W5100 Arduino Ethernet

Bán lẻ: 124,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI