Module - Cảm Biến /

Accessories

Sắp xếp sản phẩm:
Module MP3 VS1003B

Bán lẻ: 130,000 Đ

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 33,000 Đ

DP83848 Ethernet Board

Bán lẻ: 270,000 Đ

JDY-66 Module Audio Bluetooth 4.2

Bán lẻ: 80,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

Module Micro SD card

Bán lẻ: 14,000 Đ

SD2200API-G

Bán lẻ: 180,000 Đ

Module Audio TDA7297

Bán lẻ: 55,000 Đ

Module RTC DS3231

Bán lẻ: 31,000 Đ

Module ghi âm IDS1820

Bán lẻ: 45,000 Đ

PCI-E Serial Card PCIe

Bán lẻ: 3,000,000 Đ

Bàn phím 3x4

Bán lẻ: 50,000 Đ

Bàn phím 4x4

Bán lẻ: 62,000 Đ

Ethernet LAN8720

Bán lẻ: 140,000 Đ

Module DS1302

Bán lẻ: 32,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI