Module - Cảm Biến /

Accessories

Sắp xếp sản phẩm:
USB to TTL CH340G Version 2.2

Bán lẻ: 42,000 Đ

USB to TTL CP2102

Bán lẻ: 36,000 Đ

Module MP3 VS1003B

Bán lẻ: 130,000 Đ

W5100 Module Ethernet

Bán lẻ: 150,000 Đ

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 33,000 Đ

DP83848 Ethernet Board

Bán lẻ: 270,000 Đ

JDY-66 Module Audio Bluetooth 4.2

Bán lẻ: 80,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 500,000 Đ

Module Micro SD card

Bán lẻ: 14,000 Đ

SD2200API-G

Bán lẻ: 180,000 Đ

Module Audio TDA7297

Bán lẻ: 55,000 Đ

Module ghi âm IDS1820

Bán lẻ: 45,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI