Module - Cảm Biến

Sắp xếp sản phẩm:
RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

BS818A-2

Bán lẻ: 13,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 880,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

Module LED matrix 8x32 MAX7219

Bán lẻ: 95,000 Đ

DP83848 Ethernet Board

Bán lẻ: 270,000 Đ

JDY-66 Module Audio Bluetooth 4.2

Bán lẻ: 80,000 Đ

TTP223-BA6

Bán lẻ: 2,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

Cảm biến Hall A3144 TO92

Bán lẻ: 3,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI