Module - Cảm Biến

Sắp xếp sản phẩm:
Quang trở GL5528 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

R05-100B

Bán lẻ: 1,450,000 Đ

Nắp che quang học cho VL53L1

Bán lẻ: 30,000 Đ

Module MP3 VS1003B

Bán lẻ: 130,000 Đ

DS18B20

Bán lẻ: 30,000 Đ

MPT60363T Phototransistor 0603

Bán lẻ: 2,000 Đ

Nguồn Mornsun URB2405YMD-10WR3

Bán lẻ: 200,000 Đ

ACHS-7122-000E

Bán lẻ: 85,000 Đ

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 33,000 Đ

TLE4997E2

Bán lẻ: 33,000 Đ

VL53L1CXV0FY/1

Bán lẻ: 135,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI