Module - Cảm Biến

Sắp xếp sản phẩm:
Nguồn Meanwell RPS-60-24

Bán lẻ: 500,000 Đ

Nguồn Meanwell MDR-60-24

Bán lẻ: 400,000 Đ

TTP226-809SN

Bán lẻ: 20,000 Đ

RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

BS818A-2

Bán lẻ: 13,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 1,300,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

Module LED matrix 8x32 MAX7219

Bán lẻ: 95,000 Đ

DP83848 Ethernet Board

Bán lẻ: 270,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI