Sắp xếp sản phẩm:
Tụ nhôm 330uF 6.3V 6.3x7.7mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ nhôm 1uF 50V 4x5.4mm

Bán lẻ: 600 Đ

Tụ nhôm 470uF 63V 12.5x13.5mm

Bán lẻ: 7,500 Đ

Tụ nhôm 22uF 63V 6.3x7.7mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ nhôm 100uF 63V 10x10mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ nhôm 470uF 25V 10x10mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ nhôm 47uF 16V 6x5mm

Bán lẻ: 900 Đ

Tụ nhôm 47uF 50V 6x7mm

Bán lẻ: 900 Đ

Tụ nhôm 220uF 50V 10x10mm

Bán lẻ: 2,300 Đ

Tụ nhôm 680uF 35V 12x13mm

Bán lẻ: 4,500 Đ

Tụ nhôm 470uF 50V 12x13mm

Bán lẻ: 5,500 Đ

Tụ nhôm 330uF 50V 10x10mm

Bán lẻ: 2,800 Đ

Tụ nhôm 220uF 25V 8x10mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ nhôm 100uF 50V 8x10mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ nhôm 10uF 25V 4.0x5.4mm

Bán lẻ: 600 Đ

Tụ nhôm 47uF 35V 6.3x5.4mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ nhôm 16V 330uF 8.0x10.2mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI