Linh kiện cơ bản / Tụ điện dán /

Tụ Nhôm

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ nhôm 16V 330uF 8.0x10.2mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ nhôm 16V 22uF 4.0x5.4mm

Bán lẻ: 900 Đ

Tụ nhôm 35V 100uF 6.3x7.7mm

Bán lẻ: 850 Đ

Tụ nhôm 35V 330uF 10x10mm

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ nhôm 16V 470uF 8x10mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ nhôm 1000uF 16V

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ nhôm 100uF 25V

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ nhôm 100uF 16V

Bán lẻ: 2,600 Đ

Tụ nhôm 16V 10uF 4x5.4mm

Bán lẻ: 550 Đ

Tụ nhôm 220uF/50V

Bán lẻ: 3,000 Đ

Tụ nhôm 25V 330uF 8x10mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ nhôm 220uF/16V

Bán lẻ: 1,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI