Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 47uF 25V 1206

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ 1uF 50V 1206 (10c)

Bán lẻ: 5,000 Đ

Tụ không phân cực 1206

Bán lẻ: 3,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI