Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 6.8pF 0805 (10c)

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ 470pF 0805 (10c)

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ không phân cực 0805

Bán lẻ: 5,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI