Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 33pF 0402 50V 5% (10c)

Bán lẻ: 2,000₫

Tụ không phân cực 0402

Bán lẻ: 2,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI