Linh kiện cơ bản / Điện trở cắm /

Điện trở vạch 2W 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở vạch 2W 2R 5%

Bán lẻ: 380 Đ

Điện trở 390R 2W

Bán lẻ: 800 Đ

Điện trở 33k 2W

Bán lẻ: 700 Đ

Điện trở 330 2W

Bán lẻ: 700 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI