Đại diện phân phối

Sản phẩm phần cứng

Module

Vi Điều Khiển

Cảm biến

IC

Linh kiện cơ bản

Phụ kiện & Dụng cụ

Điện trở & Biến trở

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở ...

Bán lẻ: 800 Đ

Điện trở ...

Bán lẻ: 300 Đ

Điện trở ...

Bán lẻ: 700 Đ

Điện trở 33k 2W

Điện trở ...

Bán lẻ: 700 Đ

Điện trở 330 2W

Điện trở ...

Bán lẻ: 2,000 Đ

Điện trở 560 1/4W

Điện trở ...

Bán lẻ: 2,000 Đ

Điện trở 1k 1/4W

Điện trở ...

Bán lẻ: 2,000 Đ

Điện trở 1k2 1/4W 

Biến trở ...

Bán lẻ: 2,000 Đ

Biến trở vuông 10k

Biến trở ...

Bán lẻ: 1,000 Đ

Biến trở tam giác 10k

Điện trở ...

Bán lẻ: 1,000 Đ

Điện trở nhiệt NTC3D-9

330R (1%) Resistor ...

Bán lẻ: 4,500 Đ

1K (1%) Resistor ...

Bán lẻ: 4,500 Đ

100K (1%) Resistor ...

Bán lẻ: 4,500 Đ

10K (1%) Resistor ...

Bán lẻ: 4,500 Đ

3K3 (5%) Resistor ...

Bán lẻ: 3,500 Đ

0R (1%) Resistor ...

Bán lẻ: 4,500 Đ

100K (5%) Resistor ...

Bán lẻ: 3,500 Đ

27K (5%) Resistor ...

Bán lẻ: 3,500 Đ

Chiết áp 10K

Bán lẻ: 2,000 Đ

Chiết áp 10k

 

Resistance tolerance: ±10%

Terminal resistance: 1%R or 2 Ohms

 

Contact resistance variation: 3%R or 3 Ohms

Biến Trở ...

Bán lẻ: 2,000 Đ

100K ohm Precision Trimmer Potentiometer.

 

Resistance tolerance:    ±10%

 

TCR                          :    ±250ppm

 

Terminal resistance  :    1%R or 2 Ohms

Yêu cầu báo giá

Vui lòng nhập đầy đủ họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại.
Danh sách linh kiện
Chọn file đính kèm

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

SIM808

650,000 đ

690,000 đ

STM32F7 Discovery

1,500,000 đ

0 đ

HC-05

85,000 đ

115,000 đ

USB-ISP

75,000 đ

90,000 đ

ATmega16 -16AI

45,000 đ

52,000 đ

ATmega128-16AI

70,000 đ

90,000 đ

NGHIÊN CỨU

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI