Linh kiện cơ bảnCuộn cảm

Cuộn cảm CD32/CD53/CD54

Sắp xếp sản phẩm:
Cuộn cảm 150uH CD54

Bán lẻ: 1,000₫

Cuộn cảm CD53 các giá trị

Bán lẻ: 1,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI