Linh kiện cơ bản / Cuộn cảm /

Cuộn cảm 0805

Sắp xếp sản phẩm:
Cuộn cảm 470nH 0805 (10c)

Bán lẻ: 4,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI