Linh kiện cơ bản / Bóng bán dẫn /

FET

Sắp xếp sản phẩm:
FQT1N60C SOT-223

Bán lẻ: 11,000 Đ

MCH3484-TL-H

Bán lẻ: 8,000 Đ

DMG3415U-7

Bán lẻ: 1,500 Đ

FS8205A TSSOP8

Bán lẻ: 4,000 Đ

IRF3205S TO-252-3

Bán lẻ: 8,000 Đ

BSS138P SOT-23

Bán lẻ: 1,500 Đ

IRFP064N DIP

Bán lẻ: 27,000 Đ

MOSFET IRFD 9120

Bán lẻ: 10,000 Đ

STT8205S SMD

Bán lẻ: 0 Đ

SI2301

Bán lẻ: 600 Đ

IRLML2502TRPBF

Bán lẻ: 3,000 Đ

APM4953

Bán lẻ: 4,000 Đ

FDC6420C

Bán lẻ: 8,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI