Dụng cụ & Thiết bị /

Vỏ hộp

Sắp xếp sản phẩm:
Hộp PLC 115x90x40mm một đầu

Bán lẻ: 18,000 Đ

Hộp PLC - 04 179x100x48

Bán lẻ: 58,000 Đ

Vỏ USB 33x15x6mm

Bán lẻ: 8,000 Đ

Vỏ USB 42x17x7mm Vàng Chưa In

Bán lẻ: 9,000 Đ

Vỏ Orange Pi PC Plus - White

Bán lẻ: 90,000 Đ

Vỏ Orange Pi Lite - White

Bán lẻ: 80,000 Đ

Vỏ Orange Pi One - White

Bán lẻ: 80,000 Đ

Vỏ Orange Pi PC - White

Bán lẻ: 90,000 Đ

Vỏ Orange Pi PC - Blue

Bán lẻ: 95,000 Đ

Hộp đầu đọc thẻ

Bán lẻ: 45,000 Đ

Hộp linh kiện 15 ngăn

Bán lẻ: 25,000 Đ

Hộp PLC-03 145x90x40

Bán lẻ: 30,000 Đ

Hộp PLC-02 145x90x40

Bán lẻ: 22,000 Đ

Hộp PLC-01 115x90x40

Bán lẻ: 22,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI