Sắp xếp sản phẩm:
LA1002 Logic Analyzer 24M

Bán lẻ: 475,000 Đ

Digital Thermometer

Bán lẻ: 55,000 Đ

Thiết bị đo Dòng-Áp

Bán lẻ: 150,000 Đ

Multimeter LD9802A

Bán lẻ: 480,000 Đ

Multimeter DT9205

Bán lẻ: 130,000 Đ

Logic Analyzer 8CH-24MHz

Bán lẻ: 180,000 Đ

Máy hàn HAKIO 936

Bán lẻ: 330,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI