Dụng cụ & Thiết bị /

NGUỒN/ADAPTER

Sắp xếp sản phẩm:
Nguồn Meanwell MDR-60-5/12/24/48

Bán lẻ: 400,000 Đ

Nguồn Meanwell RPS-60-24

Bán lẻ: 500,000 Đ

Nguồn 24V 2A đầu 5.5x2.5 mm

Bán lẻ: 70,000 Đ

Nguồn Meanwell RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

Nguồn Meanwell HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

Nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 1,300,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

Adapter 5V 3A Power Supply

Bán lẻ: 110,000 Đ

12V/2A - 5.5x2.1mm

Bán lẻ: 45,000 Đ

USB charger 5V2.5A

Bán lẻ: 90,000 Đ

USB charger 5Vx2

Bán lẻ: 50,000 Đ

Nguồn 12V 1A - 5.5x2.1mm

Bán lẻ: 30,000 Đ

9V/1A - 5.5x2.1mm

Bán lẻ: 30,000 Đ

5V/2A - 5.5 x 2.1mm

Bán lẻ: 40,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI