Tin tức
Cảm biến - ModuleCảm biến

Chuyển động / Vị trí / Cảm ứng

Sắp xếp sản phẩm:
ADSTS04 TS04 SOP-14

Bán lẻ: 15,000₫

ADSTS04 TS04 SOP-14

Bán lẻ: 11,000₫

BS814A-2 IC Touch Key SOP8

Bán lẻ: 12,000₫

BS814A-1 MSOP-10

Bán lẻ: 10,000₫

TTP229-BSF IC TOUCH PAD SSOP-28

Bán lẻ: 18,000₫

ADXL345BCCZ

Bán lẻ: 10,000₫

BS813A-1 Touch Key SOP-8

Bán lẻ: 9,000₫

BS818A-2 Touch Key SOP-16

Bán lẻ: 16,000₫

TTP223-BA6 SOT23

Bán lẻ: 2,000₫

Cảm biến rung SW-200D

Bán lẻ: 2,000₫

Cảm biến rung SW-18010p

Bán lẻ: 3,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI