Tin tức
Cảm biến - ModuleCảm biến

Chuyển động / Vị trí

Sắp xếp sản phẩm:
BS814A-2 SOP8

Bán lẻ: 22,000₫

MMA8451QR1

Bán lẻ: 35,000₫

BMG250 GYROSCOPE 3-AXIS SPI/I2C SMD

Bán lẻ: 100,000₫

BS814A-1 MSOP-10

Bán lẻ: 10,000₫

SC05A SOP-16

Bán lẻ: 11,000₫

BS816A-1

Bán lẻ: 16,000₫

TTP229-BSF SSOP-28

Bán lẻ: 15,000₫

ADXL345BCCZ

Bán lẻ: 10,000₫

BS813A-1 SOP-8

Bán lẻ: 9,000₫

BS818A-2 SOP-16

Bán lẻ: 16,000₫

TTP223-BA6 SOT23

Bán lẻ: 2,500₫

Cảm biến rung SW-200D

Bán lẻ: 3,500₫

Cảm biến rung SW-18010p

Bán lẻ: 4,500₫

Module cảm biến nghiêng

Bán lẻ: 32,000₫

MMA7660

Bán lẻ: 25,000₫

LSM303DLHC

Bán lẻ: 70,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI