74HC240A SOP-20
Vi mạch tích hợp / Logic / 74xx

74HC240A SOP-20

Lượt xem: 20
Cập nhập lần cuối: 2020-08-04 17:39:39
Thương hiệu: Texas Instruments
Xuất xứ: Chính hãng
Mã lưu trữ: RTO51N
Cho vào giỏ để biết số lượng sẵn có
Đơn vị: Con
Số lượng 1 - 910 - 2930 - 4950 - 99100+
Giá 12,00011,00010,0009,0008,000
Số lượng:
Tiền tệ: VNĐ

Chi tiết sản phẩm

 

Descripsion:

 

The 74HC240; 74HCT240 is an 8-bit inverting buffer/line driver with 3-state outputs. The device can be used as two 4-bit buffers or one 8-bit buffer. The device features two output enables (1OE and 2OE), each controlling four of the 3-state outputs. A HIGH on nOE causes the outputs to assume a high-impedance OFF-state. Inputs include clamp diodes. This enables the use of current limiting resistors to interface inputs to voltages in excess of VCC.

 

Features:

 

Supply voltage: 2.0 V to 6.0 V.

Supply current: 70mA 

CMOS low power dissipation

High noise immunity

Input levels:

  • For 74HC240: CMOS level
  • For 74HCT240: TTL level 

Inverting 3-state outputs

Multiple package options

Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C

Datasheet

 

Functional diagram:

 

Pinning information:

Dimension:

 

Sản phẩm liên quan

SN74LVC2G17DBVR

Bán lẻ: 3,600 Đ

CD74HC32M

Bán lẻ: 20,000 Đ

SN74LS47D

Bán lẻ: 29,000 Đ

SN74HC14NS

Bán lẻ: 18,000 Đ

74VHC74MX SOIC-14

Bán lẻ: 9,000 Đ

74VHC04MX SOIC-14

Bán lẻ: 10,000 Đ

MM74HCT164M SOIC-14

Bán lẻ: 7,000 Đ

74VHCT244D,118 SO-20

Bán lẻ: 20,000 Đ

74HC540D SOP-20

Bán lẻ: 9,500 Đ

74HC04D SOP-14 chính hãng

Bán lẻ: 2,800 Đ

HD74HC592P DIP-16

Bán lẻ: 21,000 Đ

TC7WH14FU MSP-8

Bán lẻ: 13,000 Đ

74HC245D SOP-20

Bán lẻ: 2,800 Đ

74VHCT541 TSSOP-20

Bán lẻ: 10,500 Đ

74HC154D SO-24

Bán lẻ: 10,000 Đ

74HC164D SO-14

Bán lẻ: 2,400 Đ

74HC573D SOP-20

Bán lẻ: 3,800 Đ

74HC573 TSSOP-20

Bán lẻ: 3,800 Đ

74HC154 TSSOP24

Bán lẻ: 10,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI