UA741 SOP-8
Vi mạch tích hợp / OpAmp & Comp / OpAmp

UA741 SOP-8

Lượt xem: 36
Cập nhập lần cuối: 2020-06-15 11:49:58
Thương hiệu:
Xuất xứ: China
Mã lưu trữ: A122706
Cho vào giỏ để biết số lượng sẵn có
Đơn vị: Con
Số lượng 1 - 910 - 2930 - 4950 - 99100+
Giá 3,2003,0002,8002,7002,500
Số lượng:
Tiền tệ: VNĐ

Sản phẩm liên quan

LM324DR SOP-14

Bán lẻ: 3,000 Đ

TL072CP DIP-8

Bán lẻ: 5,000 Đ

TL084CN DIP-14

Bán lẻ: 4,000 Đ

LM2904

Bán lẻ: 3,000 Đ

JRC4558D DIP-8

Bán lẻ: 3,800 Đ

LM311P

Bán lẻ: 4,000 Đ

LMV358IDR

Bán lẻ: 3,500 Đ

TL081CP

Bán lẻ: 6,000 Đ

UA741CP DIP-8

Bán lẻ: 4,800 Đ

LM741CN

Bán lẻ: 2,500 Đ

LM324N

Bán lẻ: 3,000 Đ

LM358D SOP-8

Bán lẻ: 2,800 Đ

LM358P DIP-8

Bán lẻ: 1,800 Đ

OP07CP DIP-8

Bán lẻ: 2,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI