PIC16F1823-I/SL
Vi Điều Khiển / Microchip - Atmel - STC / PIC - 8 bits

PIC16F1823-I/SL

Lượt xem: 223
Cập nhập lần cuối: 2019-07-09 14:27:23
Thương hiệu: Microchip
Xuất xứ:
Mã lưu trữ: A072503
Cho vào giỏ để biết số lượng sẵn có
Đơn vị:
Số lượng 1 - 2930 - 4950 - 99100+
Giá 17,00016,50016,00015,500
Số lượng:
Tiền tệ: VNĐ

Chi tiết sản phẩm

Parameters:

 

Manufacturer
Microchip
Product Category 8-bit Microcontrollers - MCU
Data Bus Width
8 bit
Maximum Clock Frequency 32 MHz
Program Memory Size 3.5 kB
Data RAM Size 128 B
ADC Resolution
10 bit
Number of I/Os
12 I/O
Operating Supply Voltage
2.3 V to 5.5 V
Interface Type I2C, SPI, USART
Number of Timers/Counters
3 Timer
Program Memory Type Flash
Mounting Style
SMD/SMT
Package / Case SOIC-14
Operating Temperature
-40°C to +85°C
Dimension 8.65 × 3.96 × 1.75 mm
Datasheet PIC16(L)F1823

Sản phẩm liên quan

PIC16F1936-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 23,000 Đ

PIC18F26K20-I/ML

Bán lẻ: 62,000 Đ

PIC16F72-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F886-I/SO

Bán lẻ: 29,000 Đ

PIC16F886-I/SP chính hãng

Bán lẻ: 39,000 Đ

PIC16F676-I/ST

Bán lẻ: 21,000 Đ

PIC16F1825-I/SL

Bán lẻ: 28,000 Đ

PIC16F1825-I/P

Bán lẻ: 45,000 Đ

MCV08A-I/SN

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F876A-I/SP

Bán lẻ: 58,000 Đ

PIC16F690-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC16F917-I/PT

Bán lẻ: 25,000 Đ

PIC18F4550-I/PT

Bán lẻ: 97,000 Đ

PIC16F684-I/SL

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC12F615-I/SN

Bán lẻ: 12,100 Đ

PIC18F45K22-I/PT TQFP44

Bán lẻ: 34,000 Đ

PIC16F877A-I/P

Bán lẻ: 62,500 Đ

PIC18F25K22-I/SS

Bán lẻ: 39,300 Đ

PIC16F72-I/SO SOP-28

Bán lẻ: 9,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI