MCV08A-I/SN
Vi Điều Khiển / Microchip - Atmel - STC

MCV08A-I/SN

Lượt xem: 135
Cập nhập lần cuối: 2019-06-11 10:55:54
Thương hiệu: Microchip
Xuất xứ:
Mã lưu trữ: A051803
Đơn vị:
Số lượng 1 - 910 - 2930 - 4950 - 99100+
Giá 15,00014,50014,00013,50013,000
Số lượng:
Tiền tệ: VNĐ

Chi tiết sản phẩm

Parameters:

 

Manufacturer
Microchip
Frequency Max 8 Mhz
Flash Memory 1024
SRAM 38 byte
Timer TRM0
Number of I/O 5
Operating Temperature
-40°C to +85°C
Package SOP-8
Dimension 4.9 × 3.9 × 1.7 mm
Datasheet MCV08A

Sản phẩm liên quan

PIC16F72-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F886-I/SO

Bán lẻ: 29,000 Đ

PIC16F886-I/SP chính hãng

Bán lẻ: 39,000 Đ

PIC16F676-I/ST

Bán lẻ: 21,000 Đ

PIC16F1825-I/SL

Bán lẻ: 28,000 Đ

PIC16F1825-I/P

Bán lẻ: 45,000 Đ

PIC16F1823-I/SL

Bán lẻ: 17,000 Đ

AT89C55WD-24PU DIP-40

Bán lẻ: 32,000 Đ

ATmega8A-AU TQFP-32

Bán lẻ: 20,000 Đ

ATTINY12-8PI

Bán lẻ: 14,500 Đ

PIC16F876A-I/SP

Bán lẻ: 58,000 Đ

STC89C52RC PDIP-40

Bán lẻ: 17,000 Đ

ATmega32A-PU

Bán lẻ: 62,000 Đ

PIC16F690-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC16F917-I/PT

Bán lẻ: 25,000 Đ

PIC18F4550-I/PT

Bán lẻ: 97,000 Đ

PIC16F684-I/SL

Bán lẻ: 14,600 Đ

PIC12F615-I/SN

Bán lẻ: 12,100 Đ

PIC18F45K22-I/PT TQFP44

Bán lẻ: 34,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI