Đại diện phân phối

Sản phẩm phần cứng

Module

Vi Điều Khiển

Cảm biến

IC

Linh kiện cơ bản

Phụ kiện & Dụng cụ

ATmega128-16AI

ATmega128-16AI

Cập nhập lần cuối: 2017-05-13 23:01:11
Lượt xem: 1154
Mã Sản phẩm: K01H03C003-05
Nhà sản xuất: ATMEL
Số lượng 1 - 910 - 2425+
Giá 70,00065,00060,000
Số lượng:
Tiền tệ: VNĐ

Linhkien.CXT.VN đang khuyến mãi cho khách hàng mua từ 1 đến 9 VĐK ATmega128-16AI với giá 80,000 Đ

 

Overview

The Atmel AVR ATmega128 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions in a single clock cycle, the ATmega128 achieves throughputs approaching 1MIPS per MHz allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed.

 

Parameters

Flash (Kbytes) 128
Pin Count 64
Max Operating Freq (MHz) 16
CPU 8-bit AVR
SRAM (Kbytes) 1
EEPROM (Bytes) 4096
Max I/O Pins 53
picoPower No
Operating Voltage (Volt) 4.5 - 5.5
Temp Range (deg C) -40 - 85
# of Touch Channels 16
Timers 4
Watchdog Yes
32kHz RTC Yes
Analog Comparators 1
Temp Sensor No
ADC Resolution (bits) 10
ADC channels 8
DAC channels No
UART 2
SPI 1
TWI (I2C) 1
USB Interface No
PWM Channels 4
Ethernet No
CAN No

 

 

Packaging Information

 

 

Download

Datasheet

Email *
Vui lòng nhập chính xác Email
Họ tên
Bạn không thể viết lời bình liên tục!
Nội dung *
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
ATmega328P-AU

Bán lẻ: 38,600 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

20MHz, 1 kB, 32 kB Flash, 32-pin TQFP

ATmega128-16AU

Bán lẻ: 23,000 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 128 kB, 4 kB Flash, 64-pin TQFP

ATmega16A-AU

Bán lẻ: 20,700 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 16 kB, 512 B Flash, 44-pin TQFP

ATmega16A-PU

Bán lẻ: 43,800 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

16MHz, 16 kB, 512 B Flash, 40-pin PDIP

ATmega8L-8AU

Bán lẻ: 18,500 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

8MHz, 512 B, 8 kB Flash, 32-pin TQFP

ATmega8L-8PU

Bán lẻ: 20,000 Đ

8bit AVR Microcontroller

 

8MHz, 512 B, 8 kB Flash, 28-pin PDIP

ATmega328P-PU

Bán lẻ: 41,000 Đ

8-bit Microcontrollers - MCU AVR

 

32K FLASH / 1K EE / 2K SRAM / 20MHz

ATtiny12-8SI

Bán lẻ: 12,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

1 Kbytes Flash, 64 Bytes EEPROM

6 I/O, 01 Timer, 01 Comparator, ...

Operating Voltage: 4.0V - 5.5V

ATmega8515 -16AI ...

Bán lẻ: 85,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 512 Bytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

35 I/O, 02 Timer, 01 Comparator, 01 UART, 01 SPI ...

ATtiny2313-20SI

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

2 Kbytes Flash, 0.12 Kbytes SRAM, 128 Bytes EEPROM

18 I/O, 01 UART, 02 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V 

ATmega8515-16PI

Bán lẻ: 85,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 512 Bytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

35 I/O, 02 Timer, 01 Comparator, 01 UART, 01 SPI ...

ATtiny2313-20PI

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

2 Kbytes Flash, 0.12 Kbytes SRAM, 128 Bytes EEPROM

18 I/O, 01 UART, 02 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V 

ATmega8-16PI

Bán lẻ: 25,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 01 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

23 I/O, 01 UART, 01 SPI, 01 I2C, ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ATmega16 -16AI

Bán lẻ: 45,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

16 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

32 I/O, 3 Timer, 1 Comparator, 1 ADC, 1 UART, 1 SPI, 1 I2C ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ATmega16 -16PI

Bán lẻ: 52,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

16 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

32 I/O, 3 Timer, 1 Comparator, 1 ADC, 1 UART, 1 SPI, 1 I2C ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ATmega8 -16AI

Bán lẻ: 34,000 Đ

Vi điều khiển AVR 8-bit

8 Kbytes Flash, 1 Kbytes SRAM, 512 Bytes EEPROM

23 I/O, 3 Timer, 1 Comparator, 1 ADC, 1 UART, 1 SPI, 1 I2C ...

Operating Voltage: 4.5V - 5.5V

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI